Uutiset ja tapahtumat Uutiset Kolme kekseliästä kaupunginosaa haussa Helsingissä

kevein

 

Haku KEVEIN-hankkeeseen on käynnistynyt! Onko Sinun kaupunginosasi yksi kolmesta kekseliäästä, joka etsii älykkäitä ratkaisuja helpottamaan arkea? Hae mukaan osoitteessa www.kaupunginosat.net/kevein! Hakuaikaa on 29.2. asti.

Kevään 2016 aikana valitaan kolme kaupunginosaa, joille tarjotaan tukea ja sparrausta käytännön kehitystyössä, viestinnässä, rahoituksen hakemisessa ja verkostoitumisessa.

KEVEIN Facebookissa

KEVEIN

Kehittämisverkostoista Innovaatioalustoiksi (KEVEIN) on Helka ry:n käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on tutkia ja voimaannuttaa kaupunginosissa toimivia kehittämisverkostoja. Hankkeessa etsitään kolmea kekseliästä kaupunginosaa tai niiden yhteenliittymää, joiden kehittämisverkostoja tuetaan alueellisen ongelman tai kehityskohteen innovatiivisessa ratkaisemisessa.
Kehittämisverkostoista pyritään luomaan nk. innovaatioalustoja eli edistyksellisiä toimintaympäristöjä, jotka kykenevät pitkällä aikajänteellä kehittämään ja toteuttamaan uusia tai entistä parempia ideoita ja ratkaisuja alueellisiin ongelmiin. Ratkaisut voivat olla sosiaalisia ja/tai elinkeinovaikutuksia omaavia innovaatioita. Esimerkkejä voisi olla ryhmäkorjaushankkeet, kaupunkitapahtumat, vaihtotalouden sovellukset, uudet palvelu- tai toimintamallit tai vaikkapa yhteisöllisyyttä edistävä ratkaisut. Parhaimmassa tapauksessa ratkaisuihin osallistuu monitoimijainen verkosto (asukkaat, yhdistykset, yritykset, julkinen sektori, rahoittajat), joiden tuottavaksi osoittautuva toimintamalli vakiintuu alueella pitkän aikajänteen käytännöksi.

Kuka voi hakea?
Kaikki alueensa kehittämisestä kiinnostuneet kaupunginosayhdistykset, kaupunginosien yhteenliittymät, yritykset, kehittämisryhmät ja muut paikalliset toimijat ovat tervetulleita osallistumaan hakuun. Ainut kriteeri on, että haussa on oltava mukana jokin juridinen toimija kuten kaupunginosayhdistys. Yksityishenkilönä ei siis voi lähteä mukaan hakuun, mutta kuka tahansa voi kuitenkin liittyä oman alueensa kehittämisverkostoon. Julkishallinnon edustajat eivät voi hakea hankkeeseen, mutta voivat hekin olla osa kehittämisverkostoa. Haku päättyy 29.2.2016, jonka jälkeen hankkeen ohjausryhmä valitsee kolme ehdotusta jatkoon.
Ensisijaisesti mukaan toivotaan kehittämisverkostoja, joilla on jo entuudestaan monipuolista kokemusta paikallisesta kehittämisestä. Alueella havaittu ja ratkaistavaksi ehdotettu ongelma voi liittyä esim. kestävään kehitykseen, alueen ikärakenteeseen liittyviin haasteisiin, palvelutarjonnan puutteisiin, korjaushankkeisiin, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, yhteisöllisyyden kehittämiseen, työttömyyteen, maahanmuuttajien ja pakolaisten integrointiin tai mihin tahansa alueella tärkeäksi koettuun teemaan.

Miksi hakea mukaan?
Hankkeessa valitaan avoimen haun kautta kolme kekseliästä kaupunginosaa tai niiden yhteenliittymää, joiden kehittämisverkostoja tuetaan eri tavoin alueellisen ongelman ratkaisemisessa kevään 2016 aikana. Kaikille hausta kiinnostuneille järjestetään helmikuussa info- ja verkostointitilaisuus ja hankkeessa tuotettava materiaali tarjotaan kaikille avoimeen hyötykäyttöön.
Mukaan valitut alueet saavat räätälöityä tukea ja työkaluja alueellisen ongelmansa ratkaisussa ja verkostonsa voimistamisessa. Suoraa taloudellista tukea ei ole tarjolla. Alueille tarjotaan sparrausmuotoisen tukemisen lisäksi kontakteja kaupungin virastoihin, verkostoitumista ja vertaisoppimista. Myös mahdollista ratkaisuideoiden toteutukseen vaadittavaa jatkorahoitusta etsitään aktiivisesti alueiden tukena. Samalla ne saavat käytännön työkaluja ja malleja jatkaa alueensa kehittämistä myös hankkeen päätyttyä. Kehitystarinoita nostetaan esiin KEVEIN-nettisivuilla sekä Facebookin Kevein-ryhmässä. Hanke on osa Uudenmaan liiton älykkään erikoistumisen ohjelmaan kuuluvaa Arjen hyvinvointikaupunki -teemaa, jota kautta on mahdollisuuksia tavoitella myös EU-rahoitushakuja.
Hankkeessa mukana olevat pääsevät myös kehittämään yhteistyömalleja kaupungin kanssa ja testaamaan/jatkokehittämään kaupunginosien sivuille tulevaisuudessa integroitavaa kehitysalustaa, josta tämä hakusivu toimii alustavana prototyyppinä.
Hankkeen tulokset ovat kaikille saatavilla ja ne alueet, jotka eivät tule valituksi, voivat seurata mukaan valittujen alueiden kehitystä Facebook-sivulta, hankkeen kotisivuilta ja osallistumalla avoimiin tapahtumiin. Facebook-sivuille ja hankesivuille koostetaan ja vinkataan myös hyvistä käytänteistä ja malliesimerkeistä. Oman alueen ongelmien ratkaiseminen ja kehittämisverkoston kerääminen ei ole ikinä turhaa.

Lisätietoa KEVEIN-hankkeesta