Uutiset ja tapahtumat Uutiset Pohjoisosan suunnitelmat keskustelussa

Pikku Huopalahden pohjoisosan suunnitelmat keskusteltavana verkossa

 

Pikku Huopalahden pohjoisosaan on suunnitteilla uutta asuntorakentamista. Mannerheimintien ja Vihdintien risteyksen lounaispuolelle tavoitellaan 1 500–2 000 asukkaan kantakaupunkimaista asuinaluetta.

 

Asemakaavatyön pohjaksi on teetetty kolme alustavaa suunnitelmaa, joista voi antaa palautetta 6. kesäkuuta asti kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla osoitteessa www.ksv.hel.fi/keskustelut. Suunnitelmat ovat lisäksi esillä Pikku Huopalahden asukastalossa, Tilkantori 12. Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa asukastalolla 15. toukokuuta kello 15–18.30.

 

Yksi alustavista suunnitelmista esittää Mannerheimintien ja Vihdintien varteen kaarevia 7–12-kerroksisia lamellitaloja, joiden suojaan jää väljempää ja monimuotoisempaa rakentamista. Toisessa ehdotuksessa alueelle tulisi neljä umpikorttelia, joiden väliin jäisi aukioita ja puutarhoja. Kolmas suunnitelma perustuu viisikulmaisiin kortteleihin, joiden korkeus vaihtelisi aina 1 kerroksesta 14 kerrokseen.

 

Rakentaminen sijoittuisi Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistamalle tontille, jolla on hammaslääketieteen ja oikeuslääketieteen laitoksien rakennuksia. Nämä rakennukset todennäköisesti purettaisiin uusien talojen alta.

 

Tilattujen suunnitelmien lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla voi ottaa kantaa myös Urban Helsinki -ryhmän tekemään suunnitelmaan. Ryhmä on työllään haastanut tutkimaan tehokkaampaa rakentamista sekä kaupunkisuunnittelun lähtökohtia ja normeja, kuten asuntojen valoisuusvaatimuksia ja pysäköintipaikkojen määrää.

 

Suunnitelmista saatavan palautteen ja asiantuntija-arvioiden pohjalta alueelle valmistellaan asemakaavan muutosperiaatteet, jotka ohjaavat alueen jatkosuunnittelua. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee suunnitteluperiaatteita syksyllä 2015.