Uutiset ja tapahtumat Uutiset Leikkipuisto Viiri ansaitsi jälleen Vihreän lipun

Leikkipuisto Viiri Pikku Huopalahdessa on saanut kolmannen kerran ympäristökasvatustunnuksen, Vihreän lipun, osoitukseksi pitkäjänteisestä ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.

Vihreä lippu on kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma, joka toimii yli 50:ssä eri maassa. Oh-jelman avulla olemme onnistuneet liittämään kestävän kehityksen konkreettiseksi osaksi jokapäi-väistä arkea. Lapset/nuoret ovat Vihreä lippu -projektissamme aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin he näkevät, että yhteisiin asioihin on mahdollista itse vaikuttaa. Vihreä lippu innostaa lap-sia/nuoria etsimään kestävämmän elämäntavan ja ympäristönsuojelun salat oivallusten ja elämysten kautta.

Vihreä Lippu ansaittiin tällä kertaa vesiteemalla. Puiston ohjaajat ja asiakkaat pikkulapsiperheistä koululaisiin kiinnittivät huomiota veden kulutukseen ja vesien suojeluun. Toiminnassa hyödynnet-tiin mm. lumien sulamisvettä, pohdittiin vesien puhtautta ja tarkkailtiin vedenkulutusta. Koululaiset valmistivat kierrätysmateriaalista kansainvälisesti palkitun vedessä asuvan Vesihiisi Lilon pohtien samalla vesien tilaa.
Aiemmat teemat olivat jätteen vähentäminen ja lähiympäristö.

Lisätietoja antavat:

Leikkipuisto Viirin ohjaajat
puh. (09) 310 41786
GSM (040) 3344710

ja
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Aino Alasentie
puh. (09) 4541 8150
GSM (0400) 395295
aino.alasentie@ymparistokasvatus.fi