Uutiset ja tapahtumat Uutiset Asumistukeen vuokratason nousua vastaavat korotukset

Sosiaali- ja terveysministeriö
Tiedote 3.12.2009

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 3.12.2009 yleisen asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2010. Asumistuessa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja korotetaan 0,51 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa (5,7%). Korotus vastaa tuensaajien vuokrissa tapahtunutta nousua vuoden 2008 lokakuusta vuoden 2009 lokakuuhun. Enimmäisasumismenojen korottaminen nostaa keskimääräistä asumistukea noin 8 eurolla kuukaudessa.

Asumistuen omavastuuosuustaulukot pidetään ennallaan vuoden 2009 perusteiden mukaisina. Asuntojen hoitomenoissa ei ole tapahtunut nousua, joten hoitomenonormit pidetään pääosin ennallaan. Hyväksyttäviä vesimaksuja korotetaan hieman vastaamaan keskimääräistä kustannusten nousua.

Keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan vuoden 2009 lopun 250 eurosta 260 euroon vuoden 2010 loppuun mennessä.

Asumistukea saa vuoden 2009 marraskuussa 158 200 ruokakuntaa. Vuoden 2009 lopussa tuensaajia arvioidaan olevan noin 160 000 ruokakuntaa, mikä on runsaat 20 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuensaajien määrän arvioidaan kasvavan edelleen heikon työllisyystilanteen vuoksi vuoden 2010 aikana noin 14 000:lla. Tuensaajia arvioidaan olevan noin 174 000 ruokakuntaa vuoden 2010 lopussa.

Tuensaajista työttömiä ruokakuntia on noin 63 prosenttia, opiskelijaruokakuntia noin 9 prosenttia ja ansiotuloja saavia ruokakuntia noin  30 prosenttia. Tuensaajista 55 prosenttia on yksin asuvia, mutta määrärahasta yli puolet maksetaan lapsiperheille.

Asumistukimäärärahan tarpeen arvioidaan olevan 552 miljoonaa euroa vuonna 2010. Tänä vuonna tukea maksetaan arviolta noin 475 miljoonaa euroa.

Lisätiedot Erikoistutkija Keijo Tanner, p. 09 160 73768 ja asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 09 160 73857

Muualla palvelussamme http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuudet/asuminen