Pikku Huopalahtiseura ry

logo_copy.gif

Yleistä tietoa Pikku Huopalahtiseura ry:stä 
  
Pikku Huopalahtiseura ry on perustettu 13.3.1999. Jäseniä seuralla on toistasataa. Yhdistys on Helkan (=Helsingin kaupunginosayhdistykset ry) jäsen, ja se toimii Pikku Huopalahden alueella ja sen ympäristössä.


Seuran tarkoituksena on:

- kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta

- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen

- kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden lisääminen

- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

- asukkaiden yhteenkuuluvuuden ja keskinäisen suvaitsevaisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy

 Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys:

- toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon

- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille

- toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, identiteetin vahvistajana ja harrastustoiminnan edistäjänä

- seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia

- harjoittaa kotiseututietoisuutta lisäävää kustannus- ja julkaisutoimintaa

- edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimista

- harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa

- ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja

- järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä

- järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevissa asioissa

- toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakuntaliiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.