Uutiset ja tapahtumat Uutiset

Asukastalon projektisihteerin paikka

Nyt jos olet kiinnostunut projektisihteerin paikasta Pikku Huopalahden Asukastalolla määräaikaisella työsopimuksella, niin laita vapaamuotoinen hakemus ja cv erillisliitteenä sähköpostilla riitta.uotila@isannoitsijakonttori.fi,

ei todistusliitteitä mukaan!

Hakemus 1.10.2017 mennessä.

Tiedustelut työn luonteesta Leena Jokinen, 050 562 8858.

 
 
 

Suomen Koodikoulu avasi Pikku Huopalahteen

Paciuksenkaarelle toimitilan avanneen Suomen Koodikoulun harrastekursseilla kaikenikäiset lapset ja aikuiset oppivat ohjelmoinnin perusteita ja pelintekoa ammattilaisten opastuksella.

 

 

 

 

Miksi koodausta pitäisi harrastaa?

Koodausharrastus tekee ruutuajasta hyödyllistä. Pelit, mobiililaitteet ja sovellukset ovat osa nykypäivän kulttuuria ja niiden järkevä käyttö on tärkeä oppia. Koodaustaitoinen on aktiivinen, uusia sisältöjä luova mediankäyttäjä, eikä vain passiivinen vastaanottaja.

Koodausharrastus ei kuulu pelkästään pelaajille vaan koodaamalla tehdään myös taidetta, musiikkia, laitteita, tarinoita, viihdettä, elämänkertoja, lisättyjä todellisuuksia, virtuaalitodellisuuksia… Koodaamalla voi ilmaista itseään ja tuottaa sisältöjä, joissa vain mielikuvitus on rajana!

Oulussa 2014 koodauksen opettamisen aloittanut yritys opettaa myös opettajia sekä Etelä-Korealaisia lapsia etäpresenssikouluissa.

Poikkea käymään ja kuulemaan lisää!

Osoite: Paciuksenkaari 17, 00270 Helsinki

Myyjäiset 13.8.2016 klo 16

Myyjäiset

 

Toimelan palstapuutarhan myyjäiset ovat

sunnuntaina 13.8.2016 klo 16:00.

 

Kahvio, kirpputori, lettujen ja makkaran

sekä arpojen myynti aloitetaan klo 15:00.

 

Myynnissä uuden sadon vihanneksia

, kukkia, yrttejä, mehuja, marjoja sekä

hilloja.

 

Musiikista vastaa Puhallinorkesteri Toimela

Brass.

 

Vain käteismaksu.

 

Tervetuloa

Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muutos etenee

pikku huopalahti serum arkkitehdit

Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt hyväksyä 8.3.2016 päivätyn Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

Pikku Huopalahden pohjoisosaan esitetään uusia asuinkerrostaloja noin 2 000 asukkaalle. Mannerheimintien ja Vihdintien kulmauksessa sijaitsevan alueen nykyiset rakennukset purettaisiin asuntorakentamisen tieltä. Talojen kivijalkoihin tulisi tiloja palveluille ja liiketoiminnalle. Alueelle on suunniteltu muun muassa päivittäistavarakauppa ja päiväkoti.

Kaavaluonnoksesta työstetään varsinainen kaavaehdotus yhdessä alueen maanomistajien kanssa. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2017. Lopullisesti kaavamuutoksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Lisätietoa hankkeesta kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös

Pikku Huopalahden pohjoisosa / hankekortti

 

 

Kolme kekseliästä kaupunginosaa haussa Helsingissä

kevein

 

Haku KEVEIN-hankkeeseen on käynnistynyt! Onko Sinun kaupunginosasi yksi kolmesta kekseliäästä, joka etsii älykkäitä ratkaisuja helpottamaan arkea? Hae mukaan osoitteessa www.kaupunginosat.net/kevein! Hakuaikaa on 29.2. asti.

Kevään 2016 aikana valitaan kolme kaupunginosaa, joille tarjotaan tukea ja sparrausta käytännön kehitystyössä, viestinnässä, rahoituksen hakemisessa ja verkostoitumisessa.

KEVEIN Facebookissa

KEVEIN

Kehittämisverkostoista Innovaatioalustoiksi (KEVEIN) on Helka ry:n käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on tutkia ja voimaannuttaa kaupunginosissa toimivia kehittämisverkostoja. Hankkeessa etsitään kolmea kekseliästä kaupunginosaa tai niiden yhteenliittymää, joiden kehittämisverkostoja tuetaan alueellisen ongelman tai kehityskohteen innovatiivisessa ratkaisemisessa.
Kehittämisverkostoista pyritään luomaan nk. innovaatioalustoja eli edistyksellisiä toimintaympäristöjä, jotka kykenevät pitkällä aikajänteellä kehittämään ja toteuttamaan uusia tai entistä parempia ideoita ja ratkaisuja alueellisiin ongelmiin. Ratkaisut voivat olla sosiaalisia ja/tai elinkeinovaikutuksia omaavia innovaatioita. Esimerkkejä voisi olla ryhmäkorjaushankkeet, kaupunkitapahtumat, vaihtotalouden sovellukset, uudet palvelu- tai toimintamallit tai vaikkapa yhteisöllisyyttä edistävä ratkaisut. Parhaimmassa tapauksessa ratkaisuihin osallistuu monitoimijainen verkosto (asukkaat, yhdistykset, yritykset, julkinen sektori, rahoittajat), joiden tuottavaksi osoittautuva toimintamalli vakiintuu alueella pitkän aikajänteen käytännöksi.

Kuka voi hakea?
Kaikki alueensa kehittämisestä kiinnostuneet kaupunginosayhdistykset, kaupunginosien yhteenliittymät, yritykset, kehittämisryhmät ja muut paikalliset toimijat ovat tervetulleita osallistumaan hakuun. Ainut kriteeri on, että haussa on oltava mukana jokin juridinen toimija kuten kaupunginosayhdistys. Yksityishenkilönä ei siis voi lähteä mukaan hakuun, mutta kuka tahansa voi kuitenkin liittyä oman alueensa kehittämisverkostoon. Julkishallinnon edustajat eivät voi hakea hankkeeseen, mutta voivat hekin olla osa kehittämisverkostoa. Haku päättyy 29.2.2016, jonka jälkeen hankkeen ohjausryhmä valitsee kolme ehdotusta jatkoon.
Ensisijaisesti mukaan toivotaan kehittämisverkostoja, joilla on jo entuudestaan monipuolista kokemusta paikallisesta kehittämisestä. Alueella havaittu ja ratkaistavaksi ehdotettu ongelma voi liittyä esim. kestävään kehitykseen, alueen ikärakenteeseen liittyviin haasteisiin, palvelutarjonnan puutteisiin, korjaushankkeisiin, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, yhteisöllisyyden kehittämiseen, työttömyyteen, maahanmuuttajien ja pakolaisten integrointiin tai mihin tahansa alueella tärkeäksi koettuun teemaan.

Miksi hakea mukaan?
Hankkeessa valitaan avoimen haun kautta kolme kekseliästä kaupunginosaa tai niiden yhteenliittymää, joiden kehittämisverkostoja tuetaan eri tavoin alueellisen ongelman ratkaisemisessa kevään 2016 aikana. Kaikille hausta kiinnostuneille järjestetään helmikuussa info- ja verkostointitilaisuus ja hankkeessa tuotettava materiaali tarjotaan kaikille avoimeen hyötykäyttöön.
Mukaan valitut alueet saavat räätälöityä tukea ja työkaluja alueellisen ongelmansa ratkaisussa ja verkostonsa voimistamisessa. Suoraa taloudellista tukea ei ole tarjolla. Alueille tarjotaan sparrausmuotoisen tukemisen lisäksi kontakteja kaupungin virastoihin, verkostoitumista ja vertaisoppimista. Myös mahdollista ratkaisuideoiden toteutukseen vaadittavaa jatkorahoitusta etsitään aktiivisesti alueiden tukena. Samalla ne saavat käytännön työkaluja ja malleja jatkaa alueensa kehittämistä myös hankkeen päätyttyä. Kehitystarinoita nostetaan esiin KEVEIN-nettisivuilla sekä Facebookin Kevein-ryhmässä. Hanke on osa Uudenmaan liiton älykkään erikoistumisen ohjelmaan kuuluvaa Arjen hyvinvointikaupunki -teemaa, jota kautta on mahdollisuuksia tavoitella myös EU-rahoitushakuja.
Hankkeessa mukana olevat pääsevät myös kehittämään yhteistyömalleja kaupungin kanssa ja testaamaan/jatkokehittämään kaupunginosien sivuille tulevaisuudessa integroitavaa kehitysalustaa, josta tämä hakusivu toimii alustavana prototyyppinä.
Hankkeen tulokset ovat kaikille saatavilla ja ne alueet, jotka eivät tule valituksi, voivat seurata mukaan valittujen alueiden kehitystä Facebook-sivulta, hankkeen kotisivuilta ja osallistumalla avoimiin tapahtumiin. Facebook-sivuille ja hankesivuille koostetaan ja vinkataan myös hyvistä käytänteistä ja malliesimerkeistä. Oman alueen ongelmien ratkaiseminen ja kehittämisverkoston kerääminen ei ole ikinä turhaa.

Lisätietoa KEVEIN-hankkeesta

Vapaita autohallipaikkoja Pikku Huopalahdessa!

Kysy autohallipaikkaa Pikku Huopalahdesta: Isännöitsijäkonttori Oy ISA puh. (09) 343 50500.

Kytösuontien, Tilkankadun ja Paciuksenkadun Pysäköinti Oy:illä autohallipaikkoja vapaina.

http://pikkuhuopalahti.fi/palvelut/pysakointi